PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA

MENGHIAS KELAS DAN MENGHIAS TUMPENG

Dalam rangka menyambut peringatan maulid nabi besar muhammad SAW dan juga hari guru nasional, SDIT al islam mengadakan perlombaan menghias kelas dan tumpeng, perlombaan ini mengikut sertakan para wali murid dan juga para guru, dengan hal tersebut diharapkan akan terbangun komunikasi yang baik dan juga hubungan yang erat antara guru, orang tua dan juga siswa itu sendiri, dengan perlombaan ini pula kami para civitas dunia pendidikan berharap dapat menciptakan suasana belajar dan mengajar yang nyaman dan juga mengasyikkan bagi peserta didik.

kelas 1 al islam
kelas 1 (al farabi)
kelas 2 al islam
kelas 2 (ibnu sina)
kelas 3 al islam
kelas 3 (nur'aini)
kelas 4 al islam
kelas 4 (al kindi)
kelas 5a al islam
kelas 5a (ar razi)
kelas 5b al islam
kelas 5b (ibnu haitsam)
kelas 6a al islam
kelas 6a (ibnu khaldun)
kelas 6b al islam
kelas 6b (ibnu thufail)

PEMENANG LOMBA MENGHIAS KELAS

PEMENANG LOMBA TUMPENG

JUARA 1

Kelas 2 ( Ibnu Sina ) : 91

JUARA 2

Kelas 5b ( Ibnu Haitsam ) : 84

JUARA 3

Kelas 6b ( Ibnu Thufail ) : 81

JUARA HARAPAN

Kelas 4 ( Al Kindi ) : 80